Maatvoering op de werf is niet bepaald een onderwerp dat spontaan opduikt als we het over kwaliteit bij bouwen willen hebben en het komt ook zelden aan bod bij studiedagen en in artikels.
En toch, deze maatvoering is het klassieke verhaal van de “kleine oorzaken-grote gevolgen”.
De landmeter komt zeer vaak als eerste op de werf, op het moment dat deze zich nog vrijwel in een maagdelijke toestand bevindt, en is uitermate goed geplaatst om het belang van een correcte opmeting en inplanting in een juist perspectief te plaatsen.
De ervaring leert dat fouten of onnauwkeurigheden op dit vlak zeer vaak tot grote kosten en vertragingen leiden.
De totale kosten kunnen vele malen de kosten van de opmeting overtreffen!
Gelukkig worden meer en meer architecten en studiebureau’s zich bewust van deze problematiek en laten ze het bouwterrein, wat betreft de configuratie, hoogtes, wegenis en aanpalende gevels door een landmeter opmeten.
Vandaag de dag laat de evolutie van meetinstrumenten en computers toe de meeste extreme opmetingen en inplantingen nauwkeurig uit te voeren.
Laat ons besluiten dat de laatste jaren de nauwkeurigheid zeer snel geëvolueerd is van het klassieke metserhaar naar de millimeter en dat we als landmetersbureau perfect inspelen op deze evolutie. De bouwheren kunnen er maar goed bij varen.